Fejlesztések


2013.11.13
A projekt keretében a nyíradonyi Keczán és Társa Kft. a Nyíradony külterület (Nyírlugosi út) 0584/34. hrsz. alatti barnamezős gépjármű szerviz telephelyünk fejlesztése történik.

Az első szakasz keretében a meglévő műhely épületünk egy nettó 23,31 m2-es segédanyag raktárral való átalakítását kezdtük el, illetve ezzel egy időben az épület egy nettó 388,49 m2-es új szerelőműhellyel is bővítésre kerül. Az első kifizetési kérelem keretében ezen tevékenységhez kapcsolódóan nyújtunk be számlát. A műhely épület átalakítása-bővítése csaknem teljes egészében megvalósult (egy munkanem kivételével valamennyi teljesítési mértéke 100%), a lakatosszerkezetek szerelése munkanem 81,38%-ának kivitelezése hiányzik még a tevékenységből. Ezt követően kezdődik meg a másik két építési tevékenység, miközben a műszaki ellenőr folyamatosan felügyeli a kivitelezést. A projektrészen belül eddig eltérést nem tapasztaltunk.

A projekt a terveinknek megfelelően 2013.07.01-én megkezdődött, a kiválasztott kivitelezővel a szerződést ekkor kötöttük meg. Az első szakaszban egy előlegszámla és két részszámla került kiállításra. A kivitelező augusztusban előleg számlát állított ki, amely azért volt szükséges, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagbeszerzést és az előre gyártott elemek előállítását megkezdje. Az előleg számla a 2. részszámla keretében került jóváírásra.

 

2014.09.20
A Keczán és Társa Kft. a Nyíradony külterület (Nyírlugosi út) 0584/34. hrsz. alatti barnamezős gépjármű szerviz telephelyünk fejlesztése megvalósult. A fejlesztés keretében a következő tevékenységek történtek:

A projekt keretében előkészítési tevékenységként elkészült a karbantartó műhely bővítésének engedélyes és kiviteli tervdokumentációja.

A fejlesztés keretében a meglévő műhely épületünk átalakítása történt meg egy nettó 23,31 m2-es segédanyag raktárral, illetve az épület egy nettó 388,49 m2-es új szerelőműhellyel is bővítésre került (épületgépészeti és villamossági munkákkal együtt). Az energiaellátás biztosítására napelemes rendszert telepítünk. A munkálatokat műszaki ellenőr kísérte figyelemmel.
A meglévő aszfalt térburkolathoz és a tervezett épületrészhez csatlakozva aszfalt térburkolatot létesítettünk, továbbá az ügyfelek számára parkoló helyeket alakítottunk ki.

A kivitelező a burkolatépítés projektelemet a tavaszi esős-zivataros időjárási viszonyok miatt tervezett ütemezésnek megfelelően nem tudta megkezdeni. Ezt követően egyéb szerződésben rögzített határidős feladatai miatt közösen egyeztetve szükségessé vált a burkolatépítés projektelem későbbi időpontra való ütemezése. Erre vonatkozóan változás bejelentést nyújtottunk be a KSZ-hez, amely elfogadásra került.

A projekt keretében a kötelező könyvvizsgálati feladatok ellátásra kerültek. A könyvvizsgáló megvizsgálta a projekt keretében keletkezett dokumentumokat, számlákat, kifizetésüket igazoló bizonylatokat, majd könyvvizsgálói jelentést és teljességi nyilatkozatot állított ki. A könyvvizsgáló tevékenysége volt a projektben a legutolsó.

A projekt keretében a kötelező nyilvánosság is biztosított volt. Ennek keretében honlapunkon a fejlesztés tényét megjelenítettük, elkészült a B és a D tábla, valamint a fotódokumentáció, kiküldésre került két sajtóközlemény, továbbá feltöltésre került a TÉRKÉPTÉR felület.

A projekt elérte a kitűzött célokat, és hozzájárul a vállalkozásunk hosszú távú fejlődéséhez.



Főoldal